Lidská společnost je poměrně složitá a komplikovaná záležitost. Máme komplikovanou sociální strukturu, kde může být problém i pro jiné lidi se v ní vyznat. Existuje spousta psaných i nepsaných pravidel, která by měl slušný člen společnosti dodržovat.

 

Většině z nás to příliš nevadí, neboť nám jsou tyto sociální normy vštěpovány již od malička, takže když dospějeme, je nám jasné, jak se v které situaci máme zachovat. Problém to ovšem může být pro cizince, který s danou kulturou dosud nepřišel do styku. Pro něj mohou být některá pravidla těžko pochopitelná.

 

Typickým příkladem může být náš velikonoční zvyk, kdy muži v podstatě bijí ženy pomlázkou. U nás je to naprosto přijatelná věc, téměř ve všech ostatních státech by vás zavřeli za domácí násilí, pokud byste se o to pokusili.

 

i v obchodních vztazích existují pravidla

 

Jak ale tyto normy vůbec vznikly? Původ je potřeba hledat v našem založení coby sociálních tvorů. Takoví si potřebují vytvořit určitý řád a pravidla, jinak by tlupa nemohla fungovat, nastal by chaos a všichni členové by minimálně hladověli. Koneckonců, své společenské normy mají všichni sociální tvorové, například vlci, ale i primáti či třeba delfíni. Je tedy jasné, že lidé nebudou výjimkou. A také je pochopitelné, že základní normy budou vytvořeny tak, aby z nich tlupa mohla těžit.

 

lidé jsou navzájem propojeni

 

Vezměme si například fakt, že v naprosté většině zemí je vražda zakázána. Logické, řekneme si. Ale proč? Je to z toho důvodu, že čím méně členů tlupa má, tím je slabší a hůře se může bránit případnému napadení. Dává tedy smysl, že oslabovat tlupu je nevýhodné pro všechny, a proto je to tabu.

 

Dále je to například fakt, že na zločiny prováděné na dětech nahlížíme se zvláštním odporem. To má opět původ v tom, že coby sociální druh, který věnuje hodně času výchově a výuce svých mladých, máme také silný instinkt je chránit, a to i v případě, že nejsou naše. Koneckonců, u lidí trvá relativně dlouho, než dosáhnou dospělosti, a je tedy jasné, že smrt každého dítěte představuje velkou ztrátu.

 

Zde tedy můžeme vidět, kde mají dnešní sociální normy původ, a proč jsou tak důležité. Bez nich by se totiž společnost doslova rozpadla.