Category: Politika

Co Čech to politik, televizní pořad na nejmenované stanici jasně vystihuje mentalitu našeho národa. Vášnivé debaty obyčejných lidí, kteří mají ten „jediný správný názor“ a nejlepší řešení aktuálních politických situací. A nejzásadnější rozhodnutí většinou padají v pokročilých večerních hodinách v pohostinských zařízení. Ano, politika je věčné a vděčné téma s nevyčerpatelnou škálou diskusí a argumentů. A je

Politika je něco, bez čeho bychom se my lidé často nejraději obešli. Jenže se bez ní obejít nemůžeme, protože se bez ní vlastně obejít nedá. Sice by nám tato v mnoha ohledech nechyběla, a to když jde o záležitosti, které jsou ostudné nebo přímo zavrženíhodné, ale jsou zkrátka i záležitosti, které by se bez politiky nepodařilo

Každý je sám svého vlastního štěstí strůjce. A to znamená, že by měl rozhodovat sám o sobě, a pokud už v určitých situacích o sobě rozhodovat nemůže, měl by si vybrat někoho, kdo za něj bude jednat v jeho nejlepším zájmu. Což se týká mimo jiné i politiky. Právě v politice totiž rozhoduje volba každého z nás o tom,