Křováci jsou nejstarší etnikum na světě. Jsou to původní obyvatele jižní Afriky, Zimbabwe, Mosambiku, Angoly a dalších dnešních zemí. Nejdříve obývali skoro celou jižní část Afriky, ale postupně byli dalšími kmeny a později také bělochy surově zatlačeni až do nejsušších a nejméně hostinných částí Namibie a Botswany. Jejich způsob života byl po dlouhou dobu úplně neměnný, natolik, že se díky němu stali proslulí. Až v posledních letech byli přinuceni změnit svůj styl života a přiklonit se k zemědělství a chovu.

domorodí obyvatelé

      Jejich počet se dnes odhaduje na 50 000. Jedná se snad o nejstarší národ na světě. Od zbytku populace se geneticky liší, což znamená že prošli jiným vývojem než ostatní. Rozdíly jsou pozorovatelné na fyzické úrovni. Jejich vzrůst je velmi malý, v průměru dosahují výšky 145 centimetrů. A pro ženy z tohoto kmene je typická steatopygie, což znamená hromadění tuku v oblasti hýždí.

Křováci

              Co se týče jejich života ve společnosti, mají ve svém kmeni náčelníka, což je titul, který se dědí z generace na generaci. Moc ale nemá příliš velkou, mnohé spory nebo dohody si členové řídí sami mezi sebou na základě ústní domluvy. Z různých cestopisů víme, že zde kvůli nepříliš kvalitní stravě není jednoduché počít a porodit dítě, proto těm, co již jsou na světě, zde patří mírné a vlídné zacházení. To se také projeví na chování dětí, ty jsou klidné a dobře vychované. Přirozeně se zde nijak neodděluje jedno pohlaví od druhého, takže se zde nevyskytuje panovačnost či podřízenost jednoho. Svůj čas tráví se skupinách, kde probíhá živá konverzace, zábava, tanec a zpěv. Jejich obydlí jsou vždy pouze dočasná, vyrobená z trávy nebo dřívek, která sesbírají. Jelikož jsou závislí na tom, co jim poskytne příroda, neustále se musí stěhovat, aby nacházeli nové oblasti a alespoň minimálním zeleným porostem.