Nepodceňujte jej

Dříve byl blesk vnímaný lidstvem jako nevysvětlitelný úkaz vyšší moci, přičemž pochopitelně se jej lidé báli, protože mohl způsobovat požár a o jeho síle není pochyb ani dnes. Navíc žijeme v době, kdy elektřina proudí všude možně a kdyby do ní zasáhl blesk, tak by mohlo dojít k závažným škodám. Samozřejmě je nebezpečný i pro samotného člověka, takže se při bouřce nemůžeme schovávat pod stromy a u železných konstrukcí, které nejsou řádně uzemněny.

úder blesku

Každá nemovitosti, která se staví jej musí mít, protože bez tohoto by stavba nebyla schválena. První částí je jímací vedení, jenž bývá nejčastěji tyč, která blesk zachytí, aby neudeřil do jiné části nemovitosti, takže je vodivá a vysoko umístěná. Dále tu máme svody, kdy záleží na jejich vzdálenosti od sebe. Abychom se energie definitivně zbavili, tak ji přes uzemnění dostaneme do země. Ve výsledku máme klid a naší elektroinstalaci nemovitosti nic nehrozí.

Pravidelná revize

I tato soustava stárne, přičemž u starších nemovitostí má už něco za sebou. Proto se vyplatí vědět, jak na tom je a zaplatit si revizi. Revize hromosvodů lhůty se odvíjí podle kategorie dané budovy. Jestliže tu hrozí výbuch či požár, tak jsou samozřejmě kratší, kdy se tu bavíme o 2 letech. Ostatní nemovitosti jej mají stanovené na každých 5 let. Jestliže chcete vědět přesné lhůty u různých objektů. Tak je má společnost hezky zpracované na webu.

blesky nad městem

Navíc jestliže do něj udeří blesk, tak by kontrola měla být provedena hned poté. Při revizi se nejdříve sleduje vizuální stav a následně se pokračuje dále. Jestliže nějaká spoj nevyhovuje, tak je dotažen či opraven. Právě pravidelná revize nám zajistí dobrý stav s plnou funkčností. Ceník se odvíjí podle toho, jak je velikost velká, případně kolik má svodů. Společnost má potřebnou kvalifikaci, takže revize budou provedeny pečlivě a podle norem. Navíc má certifikát prověřené společnosti.